Loading the player...

Wybacz Pieśń Naszej Siostry

 • Wybacz Pieśń Naszej Siostry

  Wybacz każdy grzech mój.
  Żadne uczynki miłosierdzia czy uczciwe postępowanie NIE SĄ W STANIE utorować nam drogi do Nieba, ani ocalić naszej duszy od Piekła wiecznego! Jak bowiem mówi Pismo: „Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały BOŻEJ” (List do Rzymian 3:23) KAŻDY z nas potrzebuje Krwawej Ofiary Zadośćuczynienia („I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów.” - List do Hebrajczyków 9:22) – wystarczającej, aby pokryć wszystkie nasze grzechy i zapewnić nam ich przebaczenie. Dlatego właśnie BÓG OJCIEC JAHWEH zmiłował się nad nami i posłał nam SWEGO Jednorodzonego, Umiłowanego SYNA za Pośrednika, Orędownika i Zbawiciela, który sam stał się Doskonałą, Bezgrzeszną i Nieskazitelną Ofiarą za grzech, mającą moc zgładzić wszelką naszą nieprawość, oczyścić nas z winy i usprawiedliwić w oczach STWÓRCY! (List do Hebrajczyków, rozdziały 7-10)

  „Tak bowiem BÓG umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Ewangelia Św. Jana 3:16) Amen!

  Pamiętajmy, że JAHWEH jest absolutnie Doskonały i Święty, dlatego ludzka sprawiedliwość nie może zrobić na NIM żadnego wrażenia. Tylko i wyłącznie przybrani w Prawość i Świętość JAHUSZUA ha MASZIJACH, za JEGO wstawiennictwem i w JEGO Imieniu, możemy zostać przyjęci przez BOGA OJCA. Codziennie dziękujmy JAHWEH i JAHUSZUA za najwyższą Cenę, którą zapłacił ON za nasze Zbawienie na Krzyżu Kalwarii, a także z wdzięcznością, bojaźnią i czcią przyjmujmy ten niesamowity Dar, godnie zaświadczając o naszej wierze poprzez Święte i bezgrzeszne życie. (List Św. Jakuba, rozdział 2)

  Category : Music Clips

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up