Loading the player...

Profetie 119 - Een Oproep Tot Bekering YAH Heeft Jouw Nummer

 • Profetie 119
  Een Oproep Tot Bekering, YAH Heeft Jouw Nummer!!!

  "Het is niet jou Elisabeth; het is niet jou waarover IK spreek". HIJ zei, "het zijn degenen die niet antwoorden. Het is (degenen in) de wereld die weigeren om de oproep tot bekering te beantwoorden, wetende dat IK heb gewaarschuwd. Alleen degenen die waardig geacht worden zullen aan de Grote Verdrukking ontsnappen. Het zijn diegenen die weten wat zij aan het doen zijn, en MIJ beledigen en doorgaan in hun zonde, die zeggen "ik heb de HEILIGE GEEST vanbinnen" en toch gaan zij door met hun zonde, (diegenen) die excuses maken wetende dat IK alles zie dat zij doen. Of het nu pornografie is, of dat het homoseksualiteit is, of het nu drank is, of dat het overspel is, hoererij, dronkenschap, drugs, vloeken, zij weten dat IK kijk, zij weten dat zij een voorbeeld zouden moeten zijn, zij claimen de naam van Jezus Christus, zelfs YAHUSHUA en toch ben IK ver van hen. De HEILIGE GEEST kan niet wonen in een tabernakel van zonde, toch beproeven zij MIJ opnieuw en opnieuw.

  IK gaf een oproep uit tot bekering, hoe weinig hebben geluisterd. Het is als een telefoon die rinkelt en rinkelt en niemand beantwoordt. IK plaats jou op een media ver en wijd, IK plaats jou daar om te tonen dat IK een GOD van Oordeel ben zowel als Genade, IK lieg niet. Toch mishandelen zij de Profeet, zij noemen MIJN Bediening boosaardig, zij dagen MIJ uit en drijven de spot en zij zeggen, niets zal ons overkomen, Elisabeth ga weg. Zij zeggen het is allemaal door genade, het is gedaan op het kruis. Nu kan ik zondigen zoveel ik wil, zie mijn ziel is niet verloren. Jij bent het, jij leeft bij de wet, jij denkt dat je deze GOD moet gehoorzamen zoals je zegt en toch zeggen wij er is niet zoiets als zonde, het is allemaal weggedaan.

  Zij haten jou (Elisabeth) met een passie; zij haten allen die zullen prediken tegen zonde. Zij haten allen die zullen waarschuwen. Jij gaf een oproep uit, IK zond jou daar AmightyWind, om de mensen te waarschuwen die zichzelf Christenen noemen om zich te bekeren van hun zonden. IK heb het opnieuw, en opnieuw, en opnieuw gezegd. Hoe weinig zullen luisteren."

  Category : Prophecies

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up