Loading the player...

Profetie 122 - Wees niet een Bastaardkind, zo zegt YAHUSHUA ha MASHIACH

 • Profetie 122
  Wees niet een Bastaardkind zo zegt YAHUSHUA ha MASHIACH

  Opmerking: Wanneer God het woord "bastaard" gebruikt in deze Profetie, is het niet op een letterlijke manier om mensen te beschrijven die beweren tot HEM te behoren maar helemaal niet tot HEM behoren. In Hebreeën 12:8, Statenvertaling, is het geschreven: "Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden (God tuchtigt degenen die HIJ lief heeft), zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen."

  Dit is een Woord van troost en bemoediging van HEM aan ZIJN Trouwe Kinderen, en een Woord van Berisping tot degenen die ZIJN vijanden zijn, de vijanden van de Amightywind Bediening, die de bastaardkinderen zijn.

  Category : Prophecies

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up