Loading the player...

Profetie 74 - Ik YAHUVEH heb oorlog verklaard aan planeet Aarde vanuit de Hemel

 • Prophetie 74
  Ik YAHUVEH heb oorlog verklaard aan planeet Aarde vanuit de Hemel

  Wat zullen jullie doen om elkander uit te roeien, jullie intimideren elkander, oorlog na oorlog om hebzucht, om macht, maar terwijl jullie dit doen, jullie weten niet wanneer, maar IK, YAHUVEH, heb oorlog verklaard vanuit de hemel en jullie kunnen het niet stoppen! Jullie die de spot met MIJ drijven, jullie die de spot drijven met de ware kinderen van YAHUVEH en YAHUSHUA, jullie die samenzweren om hun vrijheden weg te stelen. IK, YAHUVEH, heb oorlog verklaard vanuit de Hemel op deze planeet en de boosaardige zullen geslacht worden.(...)

  Maar het is IK, YAHUVEH, het is IK, YAHUVEH, de Schepper van niet alleen deze planeet maar alles dat ertussenin ligt, en IK zal de rotsen vanuit de Lucht voort werpen. En net zoals in Sodom en Gomorra en de zeven steden die ernaast lagen ben IK dezelfde YAHUVEH die Nineveh vernietigde. Hoewel IK haar tijd gaf om uiteindelijk zich te bekeren, werd zij niet vernietigd? IK ben dezelfde YAHUVEH, dezelfde Oude van Dagen en wat IK ooit deed voorheen, zal IK weer opnieuw doen. Jullie zijn zo druk met jullie oorlogen, jullie vrezen of merken MIJ niet eens op, terwijl IK jullie opnieuw en opnieuw tekens geef in de lucht en verdoemenis dichter tot u nadert. Maar niet voor MIJN kinderen, Oh, jullie denken dat zij zo onwetend en naïef zijn, maar jullie vergeten oh boosaardige van Lucifer, dat zij waarlijk tot MIJ toebehoren. Zij hebben niet het geld om zich voor te bereiden, maar zij weten dat zij een Hemelse Vader YAHUVEH hebben die erom geeft. Het zullen de armen van MIJN Engelen zijn die hen beschutten voor de toorn die komt vanuit de lucht. (...)

  IK, YAHUVEH, heb oorlog verklaart op deze aarde. Vuur is aan het komen vanuit de lucht en niemand kan MIJ stoppen. Moet IK jullie herinneren aan wat er gebeurde bij de Toren van Babylon? Zo zal het weer opnieuw zijn en jullie torens van Babylon zullen vallen. (...)

  IK gaf jullie een waarschuwing in Ezéchiël 9; IK ben diegenen aan het verzegelen die beschermd zullen zijn voor MIJN toorn terwijl jullie ogen geconcentreerd zijn op oorlog na oorlog. Jullie vergeten, Oh vijanden van MIJ, IK zal het laatste woord hebben. IK spreek vanuit de lucht en zeer spoedig zullen jullie zien dat IK niet een Schepper YAHUVEH ben die makkelijk bespot zal worden. IK ben MIJN toorn aan het reserveren voor MIJN vijanden, voor al diegenen die het woord Huwelijk nemen en zelfs de naam bevuilen. Dezelfde homohuwelijken tot deze wereld verkondigen zij. Zij marcheren in hun homoparades; zij wapperen hun zonden voor de wereld. Oh, maar dwaze mannen en dwaze vrouwen, IK, YAHUVEH, zal het laatste woord hebben. Jullie zijn alleen jullie weg naar beneden aan het bewerken tot het niveau van Hel van hetwelk jullie zullen afdalen.

  De stank van de zonden van deze aarde hebben de Hemel bereikt en nu heb IK geen alternatief behalve oorlog te verklaren op deze aarde vanuit de Hemel. Jullie ogen zullen dat in de lucht zien wat jullie niet zullen willen zien. Maar het zal niet zijn door enig wapen van de mens, dus ben niet misleid want IK, YAHUVEH, gaf deze verkondiging van oorlog zoals IK dat deed in tijden voorheen, zo zal IK het opnieuw doen. Dus MIJN Kinderen, IK waarschuw jullie nu op voorhand van wat gaat komen, zie dat jullie handen niet de schuld gegeven kunnen worden, zie dat jullie mond gewaarschuwd heeft, zodat het bloed van de goddelozen niet aan jullie handen zal zijn. Het is alleen door MIJN genade dat IK zelfs de Profeten aan het waarschuwen heb want zelfs MIJN eigen Kinderen schudden hun hoofden en deze Profetieën, sommigen verachten het. Maar IK doe niets zonder eerst de Profeten te vertellen, dus spreek IK opnieuw voort vanuit deze Ring Maiden dat dit een verkondiging van oorlog is!

  Diegenen die voor MIJ berouw tonen, diegenen die tranen van berouw tonen, diegenen die tot YAHUSHUA ha MASHIACH keren, diegenen die zullen gehoorzamen en weg zullen keren van hun boosaardige zonden deze dag, IK ben getrouw en IK zal vergeven voordat het te laat is. Maar IK vertel jullie dit MIJN Kinderen; het is slechts een klein restant van dit Menselijk Ras. Oh, Amerika en Engeland en al diegenen die opgeblazen zijn met trots. Moet IK jullie eraan laten herinneren, dat hoogmoed voor een grote val komt en een grote val komt eraan en niemand zal in staat zijn om jullie te redden? Dus Kinderen jullie zijn gewaarschuwd geweest. Jullie zullen weten wat het betekent wanneer jullie het vuur zien in de lucht. Dus verberg jezelf MIJN Kinderen voor slechts een korte tijd.

  Category : Prophecies

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up