Loading the player...

Amightywind Verlossings Gebed

 • YAHUSHUA (יהושוע), een Hebreeuwse Naam, is de oorspronkelijke Naam van JEZUS. We zijn nog steeds gered in de Naam JEZUS maar de antichrist zal de naam Jezus Christus gebruiken voor zichzelf IN DE VERDRUKKING, dus leer YAHUSHUA's NAAM voor dan.

  Kruisiging is een verschrikkelijke manier om te sterven, toch ging YAHUSHUA naar het kruis in gehoorzaamheid aan ZIJN Vaders Wil. HIJ wist dat dit de ENIGE MANIER was om ons te herenigen met HEM en om onze zonden te kunnen vergeven. HIJ deed VOLLEDIGE BOETE voor onze zonden indien we in HEM geloven. Gered door GELOOF alleen in wat HIJ deed voor ons, en verzekerd van eeuwig leven. Wat een geweldige gave van YAHUSHUA!

  gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Romeinen 3:10

  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Messias YAHUSHUA, onze Here. Romeinen 6:23

  Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Openbaring 3:20

  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16

  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeziërs 2:8-9

  Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; John 1:12

  Bezoek http://www.almightywind.com/dutch.htm om de Nederlands vertaalde profetieën te bestuderen die YAHUVEH en YAHUSHUA hebben gesproken door Profeet Elisabeth Elijah (yahsladynred op YouTube) heen omwille van deze Eind Tijd Generatie zodat u zich voor kunt bereiden op de spoedig komende Grote Verd

  Category :

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up