Loading the player...

הענקתי לכם את הניצחון! - פנים אל פנים עם אלישבע אליהו 2002

 • הענקתי לכם את הניצחון! - פנים אל פנים עם אלישבע אליהו

  נבואה
  !הענקתי לכם את הניצחון ,היכן שאמונה שלכם שם יהיה הפסח שלכם מדוברת תחת המשחה של רוח הקודש דרך השליחה והנביאה אלישע אליהו ניתנה ב-28 במרץ, 2002 .בהחלט ילדיי אתם פונים לים סוף בהחלט ילדיי, פרעה הרשע וחייליו מאחוריכם, ילדיי, כמו שסיפקתי דרך בריחה ,למשה לבני ישראל .אעשה זאת שוב ילדיי, בימים הקרובים אתם תראו דברים שקורים בעולם הזה שיגרמו לכם לנענע את ראשכם ,ואתם תתהו ואתם תשאלו "?איפה יהוה ויָּהוּשׁוּעַ שלנו היום" אבל שימרו על עינייכם ועל האמונה שלכם בי ואתם תראו את ים סוף נפתח שוב —ואתם תחצו אותו בבטחה .והאויבים יושמדו ,כל אלו שרודפים אתכם ,כל אלו שרודפים אחריכם .יושמדו .כי אני יהוה ואני לא משתנה ,אני יהוה ואני אותו הדבר .היום, אתמול ולתמיד- ,ודרך דמו של בני יָּהוּשׁוּעַ ,תבואו באומץ בפני הכס תגידו לי באומץ .מה זה שאתם צריכים ,אומר לכם שביום הזה .הענקתי לכם את הניצחון !אומר לכם שביום הזה —!אומר לכם שביום הזה ששום דבר מה שהתכוון האויב לעשות .לא יורשה על ידי אני אומר לכם, הענקתי לכם את הניצחון למרות שהקרב (נמשך) .למשך שעות עם חרב הרוח שלי בידך ,שוב, ילדיי .חזיתם בניצחון .זה לא היה ניצחון קל מעולם לא הבטחתי לכם .זה יהיה ניצחון קל ,כשאומר לכם שיהיה ניצחון .זיכרו זאת .אף אחד מעולם לא הבטיח לכם שיהיה קל ,זה נכון שעֻלִּי נָעִים הוּא וְקַל מַשָּׂאִי (מתי 2:10​) אבל ילדיי, יש מחיר שצריך לשלם .למשחה שהנחתי על כל חייכם אז אתם אוכלים את סעודת הפסח הזאת אתם אוכלים אותה— ואתם לא "ממלמלים ממלמלים" או רוטנים ובמקום אתם עושים זאת בלב מלא בתודה וזוכרים את מה שקרה .עם בני ישראל זיכרו את בני ישראל .שנדדו במדבר למשך ארבעים שנים זה לא היה כך ,אם הם לא היו ממלמלים ,מתלוננים ורוטנים כי גרמתי להם ללכת סחור וסחור .ביש שיאמרו, מעגלים גרמתי להם ללכת סביב סביב .ובחנתי אותם שוב ושוב .אני אומר לכם ילדיי .אני אומר לכם את זה באמת אל תתמרמרו, אל תתלוננו, אל תתקטננו .לא משנה מה אני מאפשר שיקרה לכם .במקום, הרימו את עייניכם אליי במקום, תנו .את התהילה ליהוה ויָּהוּשׁוּעַ !ודעו שאני ורק אני המספק, המושיע שלכם ודעו זאת לבד דרך שפיכת הדם של בני יָּהוּשׁוּעַ .שיש לכם את הניצחון דרך שמו הקדוש של יָּהוּשׁוּעַ .רק לכם יש את הניצחון הבטחתי לכם זאת ,ואם רק תצייתו אם תטו את אוזניכם ,לכל מה שאני אומר ,אומר לכם זאת ילדיי .הניצחון יהיה שלכם .זכרו, לניצחון יש מחיר זכרו שאין חייל שנכנס לקרב .שלא מרגיש עייפות אין חייל .שלא רוצה לברוח בשלב מסוים אבל זכרו ילדיי, זכרו זאת שהבטחתי לכם הניצחון .רק אם תצייתו אם רק תטו את האוזן ,לכל מילה שאומר אם רק תשארו בקדושה ותחיו כדוגמא כדי שכולם יראו ,אומר לכם זאת—ילדיי— אתם והמיניסטריון הזה .תראו ניצחון מוחלט תראו את אויביכם מתים .מידי בלבד— אתם תראו את אויביכם בורחים .מידי בלבד— אתם תראו את אויביכם משתחווים וכורעים ומתוודעים בפני יָּהוּשׁוּעַ— .כשליט וכמושיע (פיליפים 2:10​) וזה יהיה, רק, כפי שקבעתי הניצחון —בשמו של בני יָּהוּשׁוּעַ ואתם תדעו שלא משנה מה המחיר ששילמתם .זה יהיה שווה את זה כי נתתי לכם את הפריבילגיה להעניק לי תהילה דרך הסבל שלכם —בדיוק כמו הנביאים מן העבר— ,כשאנשים רואים אותך עומד הם ידעו שזה מעשה ידיי שמגינות עליכם ומנחות אתכם .בכל הדרכים— ילדיי, תהנו מסעודת הפסח הזאת .שהענקתי לכם ביום הזה .תודה שאתם מצייתים לי .תודה על ההקשבה כי הברכה שבנבואת הפסח הזאת .שנועדה לאחרים ולא רק בשבילך את אמרי להם שאפילו אם הם פספסו ,את סעודת הסדר —אפילו בצניעות כל עוד הם מכירים בי שאני אותו יהוה שהוציא) את בני ישראל ממצרים ומהקללות ;(ומהמכות שהגיעו את אמרי להם, אם ילדיי היו רק ,עושים זאת בדרך צנועה - ויכירו בי :לא משנה באיזה יום בשנה ,איפה שהפסח שלהם שם האמונה שלהם תהיה ,ואיפה שהאמונה שלהם- .שם יהיה הפסח שלהם עשרים ושמונה במרץ, 2002 בפסח*DATE* פוגע בחלק, מברך רבים כך זה נאמר, כך זה נכתב תחת המשחה של רוח הקודש דרך השליחה, הנביאה אלישבע אליהו
  לתפארתו של יָּהוּשׁוּעַ המשיח

  Category : Prophecies

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up