Loading the player...

נבואה 151 אני שומע את כל תפילתך בשם יָּהוּשׁוּעַ המשיח

  • אני שומע את כל תפילתך בשם יָּהוּשׁוּעַ המשיח

    קטע מהנבואה 151: אבא שלכם לא רוצה שללבותיכם יהיו מוטרדים (יוחנן 27 ,1:14). כי אני אוהב אתכם —בדיוק כמו בימים ההם— סיפקתי לכם ניסים, ושום דבר לא השתנה. אז תחזיקו חזק את שולי הבגדים של יָּהוּשׁוּעַ המשיח. המשיכו להישטף בדמו הנשפך! עימדו בחלוקי צדקתו ואני מבטיח לכם, כל תפילותיכם ישמעו בגן עדן שבשמיים. הלכו בקדושה כדי שהשטן לא יוכל להאשים אתכם. הלכו בקדושה כדי שלא תביאו שום בושה לשמו של יָּהוּשׁוּעַ המשיח, כפרת הדם היחידה לחטאים (רומאים 3:25)! אוזניי נפתחו בדרך מיוחדת. שוב, אלישבע אליהו, את דיברת את זה כשהתפללת: זה כאילו את יכולה לשמוע נפילת מחט כשאני אומר לך את הדברים האלו. כי היה זה יום מיוחד —לכל מי ששומר את יום הכיפורים— כשראיתי שאתם מתחרטים על כל דבר שלא מצא חן בעיניי, כשכל עתירה מתפילותיכם הגיעו אליי באותו הזמן, הזעם שלי הרעיד את העולם! בדיוק כמו בזמנים ההם עם משה, בני ישראל היו מוגנים ואלו שסגדו לבורא אחר, לא; שום דבר לא השתנה! אברך את אלו שהם ברכה בשבילי, יהוה, לבני היחיד, המשיח, יָּהוּשׁוּעַ המשיח, לרוח הקודש, השכינה. (אקלל את אלו (דברים 28:15 שהם קללה עבור אבא יהוה, (יָּהוּשׁוּעַ המשיח ורוח הקודש (1 קורינתיים 3:17! וכך דיברתי ביום הזה, אביכם שבשמיים, אבא יהוה. כך זה נאמר, כך זה נכתב, היא ניתנה לי לראשונה ב-30 בספטמבר, 2009. זה היה יום כיפור [בשעות הסיום [של היום הזה ויום כיפור הוא יום הכפרה. (וזהו מיניסטריון עם שורשים יהודיים משיחיים, ולכן אנחנו חוגגים ומכבדים את כל הסעודות היהודיות (שכולם חוגגים (ויקרא 23. הן אפילו לא צריכות להיקרא חגיגות [רק] "יהודיות".) זהו הזמן שאנשים ביום כיפור, שבאמת סוגדים לאבא יהוה וליָּהוּשׁוּעַ המשיח, יבחנו את עצמם—ויבקשו סליחה על כל חטא שהם אי פעם ביצעו, (אבל לא היה צריך להיות שם חטא (1 יוחנן 1:7, כי זה היה צריך להיעשות בכל יום.

    Category : Prophecies

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up