Loading the player...

נבואה 132 ישראל אני אוהב אותך, אני נוזף בך!

  • שראל אני אוהב אותך, אני נוזף בך!

    בואו אליי! בתשובה! עם חרטה ודמעות! את אלו אני אציל, אושיע! אתם! אתם אלו שאשמור עליהם! הפסיקו להתפשר! העולם הזה תמיד ישנא אתכם, אבל אני, הו ישראל, אני יָּהוּשׁוּעַ —אני אוהב אתכם! אבא יה שלכם אוהב אתכם! הפסיקו לפחד משמו של אביכם שבשמיים! [לא קראתם את תהילים 91 [פסוקים 14-16? אני שומע את זה! ועדין אתם מעזים לָשֵׂאת אֶת-שֵׁמי, לַשָּׁוְא (שמות 20:7) Ex 20:7 על ידי כך שאינכם מאפשרים להשתמש בו. אתם חושבים שזה מכבד אותי כשאני אומר שוב ושוב— אבא יה, אומר לכם שוב ושוב, “!בשמי!” “בשמי!” “בשמי” (תהילים 89:24; שמואל א' 17:45; ישעיהו 50:10). “!קראו בשם” (יואל 2:32). אל תפחדו מהשם של יהוה! אל תפחדו מהשם של יָּהוּשׁוּעַ! "יה" נמצא בתוך השם! הו ישראל, הו ישראל! אני בוכה עליכם! אני עמל במעמקי התפילה בשבילכם! דמעות של דם נשפכו למענכם (המולקריה, המטוהידרוזיס, לוק 22:44). היכן השטן ינסה אותי (מתיה 4: 1-11; מארק 1:12-13; לוק 4:1-13)—אם לא בישראל? אז ביום הזה אני לוקח את הזמן ואומר לכם הו ישראל, בואו אליי. בואו אליי! כי תקופת הצער והיגון של יעקב, "עֵֽת־צָרָ֥ה לְיַֽעֲקֹ֔ב" בפתח, הולכת ומתקרבת אליכם! בואו אליי! לימדו עליי! והיזהרו— אפילו מהמילים שנאמרות אליכם עכשיו. אשר יגיעו כמשיח שקר (זכריה 11:17; דניאל 7:7-8, 24-25; 8:23-24; 9:27) שמאוד, מאוד קרוב! אל תוטעו! בואו אליי עכשיו! בואו אליי, יָּהוּשׁוּעַ! ואעטוף את ידיי סביבכם! החטאים שלכם יהיו רחוקים כמזרח מן המערב (תהילים 103: 12)!

    Category : Prophecies

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up